Yazılar

Yerli Kömür ve İthal Kömür Arasında Fark Nedir?

“Yerli Kömür ve İthal Kömür Arasında Fark Nedir?”

Kömür uzun yıllardır kullanılan yakacak olarak kullanılan doğal bir kayaç türüdür. Bitki kalıntılarının uzun yıllar sıkışması, başkalaşıma girmesi sonucunda ortaya çıkan kömürün sahip olduğu karbon oranına ve ısı değerine göre yanma kalitesi değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda kömürün oluşum yerinin jeolojik yaşının da kömürün içindeki karbon değerini ve kalitesi üzerinde etkisi olmaktadır. Örneğin Türkiye 3. ve 4. jeolojik dönemde oluşum göstermiştir. Diğer bir deyişle genç oluşumlu bir yapıya sahiptir. Bu nedenle ülkemizde oluşum gösteren kömürlerin büyük bölümü linyit kömürü olarak bilinen, ısı değeri diğer jeolojik dönemlerde oluşmuş kömürlere göre daha düşük olan, karbon değeri düşük olan kömürlerdir.

Ülkemizde kömürcülük ve madencilik alanında geniş bir sanayi sektörü bulunmaktadır. Rezerv bakımından zengin kömür madenleri önemli yer tutmaktadır. Ancak ülkemizde çıkarılan kömürlerin ısı değerlerinin görece düşük olması ve talep karşısında yetersiz kalması üzerine kömür sektöründe faaliyet gösteren pek çok firma yurt dışından kömür ithal etme yoluna gitmektedir.

Temelde yurtdışında bulunan madenlerde çıkarılan ve işlenen kömürlerin ithalat aracılığı ile kullanılması ülkemizde son derece yaygındır. İzmir kömür sektöründe faaliyet gösteren firmaların da büyük bir çoğunluğu kömür ihtiyacını giderebilmek için kömür ithalatı yapmaktadır. Ancak ithal olarak ülkeye gelen ve satışı yapılan kömürlerin paketlerinin üzerinde kömürün nerede çıkarıldığı, nerede işlendiği ve nereden ithal edildiği tarih bilgisi ile belirtilmesi gerekmektedir.

Yerli kömürden ısı ve karbon değeri konusunda küçük farkları bulunan ithal kömürler doğal olarak üzerine yol maliyeti konularak satışa sunulmaktadır. Bu nedenle piyasada daha pahalı olarak algılanabilmektedir.

İzmir Odun Firmaları Arasında Tetik Yakacak’ın Farkı Nedir?

Kömür,pek çok sektörde enerji kaynağı olarak, konutlarda ısınma kaynağı olarak kullanılan organik bir kayaç türüdür. Farklı kalitede ve yapıda çeşitleri bulunan kömürler insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Sadece ısınma aracı olarak kullanılmayan kömür çeşitleri aynı zamanda pide ve ekmek fırınları gibi işletmelerde yakacak olarak da kullanılmaktadır.

Geniş bir kullanım alanına sahip olan kömürün alınıp satıldığı kömür sektörü Türkiye’de varlık gösteren önemli iş alanlarının başında gelmektedir. Müşteri memnuniyeti, satımının yapıldığı kömürlerin kalitesi, satış ve pazarlama programları kömür sektöründe faaliyet gösteren firmalar için oldukça önemlidir.

İzmir kömür ve odun sektöründe faaliyet gösteren Tetik Yakacak, sektöründe faaliyet gösteren firmalardan kaliteli ürün ve hizmet ve müşterilerine verdiği yüksek değer ile ayrılmaktadır. Tetik Yakacak farklı kalitede ve türde kömür ithalatı yapmakla birlikte yerli kömür satışı da yapmaktadır. 15.000 ton kömür stok alanıyla ve 15 araç kapasitesiyle müşteri memnuniyetini merkeze alarak, ithal ve yerli ceviz kömür, fındık kömür, fırınlık kömür, şöminelik kömür, sobalık kömür çeşitlerinin satışını yapmaktadır.

İzmir kömür satışının yanı sıra odun sektöründe de faaliyet gösteren Tetik Yakacak İzmir odun fiyatları üzerinde en fazla tercih edilen firmalar arasında yer almaktadır. Tetikyakacak.com internet sitesi üzerinden sipariş alarak müşteilerine en hızlı ve iyi kalitede hizmet sunan Tetik Yakacak bu konuda sektöründe faaliyet gösteren kömür ve odun firmalarından ayrılmaktadır.

Kömür Nedir

Kömür, homojen olmayan, birleşiminde karbon, hidrojen, oksijen gibi elementlerin birleşmesiyle oluşan, milyonlarca yıl boyunca ısı, basınç, mikrobiyolojik etkiler sonucunda başkalaşıma girerek oluşan yanabilme özelliğine sahip bir tür kaya türüdür. Bitkilerin ve organik kalıntıların bataklık alanlarda sonucu oluşan tabakaların ısı, basınç gibi etlilerle uzun yıllar fiziksel ve kimyasal başkalaşıma girmesi üzerine kömüre dönüşürler.

Uzun yıllar mikrobiyolojik etkiler sonucunda oluşan kömürler bekleme ve oluşum sürelerine göre, Linyit, Altbitümlü, Kömür, Bitümlü Kömür ve Antrasit kömür türlerine ayrılır. Linyit ve Altbitümlü kömürler diğer kömür türlerine göre daha yumuşak, kırılgan ve mat görünümündedirler. Daha yüksek neme sahip oldukları için karbon değerleri düşüktür. Dolayısıyla Linyit ve Altbitümlü kömürler daha az ısı değerine sahip kömürler olarak tanımlanabilmektedir. Antrasit ve Bitümlü kömürler ise, diğerlerine göre daha sert ve parlak görünüştedirler. Bu nedenle daha az nem içermekte ve daha fazla karbon oranına sahiptir. Linyit ve Altbitümlü kömürlere göre daha fazla ısı değerine sahiptir ve daha kaliteli kömür türüdür.

Kömürler Jeolojik olarak 400 milyon yıl ile 15 milyon yıl arasında bir sürede oluşmaktadır. Ayrıca kömürün yaşı ilerledikce yani başkalaşım süresi arttıkça daha kaliteli bir yapıya sahip olmaktadır. Ülkemiz 3. ve 4. jeolojik zamanda oluşmasından dolayı ülkemizde bulunan kömürlerin çoğunluğu düşük ısı değerine sahip, daha genç yapılı kömürlerdir.

Kömürün yanabilme özelliğinin keşfedimesiyle kömür, temel ısınma ve ateşin kaynağı olarak kullanılmıştır. Günümüzde alternatif ısı kaynaklarında kullanımı yaygınlaşsa da hala en fazla tüketilen fosil yakıttır. En fazla tüketim alanı sanayi olmakla birlikte konut, okul vs gibi yerleri ısıtmak için veya ekmek, pide, simit üretimi yapan fırınlarda fırını yakmak için sıklıkla kullanılmaktadır.

Ülkemizde üretilen yani çıkarılan kömür talebi karşılayamadığı için ithal kömür kullanımı fazladır. Bu nedenle kömür ithalatı yapan ve yurt içinde kömür satışı yapan kömür firmaları son derece önemlilik göstermektedir. İzmir’de kömür alanında faaliyet gösteren Tetik Yakacak, toptan ve perakende olarak kaliteli kömür satışı yapmakla birlikte müşteri ihtiyaçlarına göre odun satışı da yapmaktadır.


izmir kömür, izmir kömür fiyatları, kömür fiyatları izmir, izmir kömür satışı, kömür satışı izmir, izmir kömür satış ofisi, izmir kömür firması, kömür izmir